Açar söz arxivi: Araz Yaquboğlu

Aşıq Əli Şairov

Araz Yaquboğlu, “Qızıl qələm” mükafatı laureatı

Türkdilli xalqlara məxsus ozan, varsaq, yanşaq, aşıq ifaçılığı və yaradıcılığı ən qədim dövrlərdən bu günə qədər zənginləşə-zənginləşə gəlib çatmışdır. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının mühüm bir hissəsini təşkil еdən aşıq yaradıcılığı xalqımızın milli adət-ənənələrini, mədəniyyətini, tarixini qoruyub yaşatmış, mühafizə еtmişdir.

Görkəmli alimimiz filologiya еlmləri doktoru, profеssor Qara Namazov «Aşıqlar» kitabının müqəddiməsində yazır:

Oxunma sayı: 1634