Aylıq arxiv: Fevral 2019

“YAZARLARIN YAZMADIQLARI”

“YAZARLARIN YAZMADIQLARI”

Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin (DGTYB) yeni nəşri gün üzü görüb. Bu, “Vektor” Nəşrlər Evi ilə əməkdaşlıq ortamında hazırlanmış “Yazarların yazmadıqları” kitabıdır (Bakı, “VEKTOR” – 2019; 132 səhifə).

Kitab DGTYB Məclisinin üzvü, “Gənclər mükafatı” laureatı Şəfa Vəli və ADAU-nun doktorantı İlham Ələkbərlinin tərtibçiliyi, Atatürk Mərkəzinin şöbə müdiri Əkbər Qoşalı və Binəqədi rayon, 28 may qəsəbə orta məktəbinin dil-ədəbiyyat müəllimi Sərdar Şirvanın redak­toruğu ilə hazırlanıb. Nəşrin rəyçiləri isə prof.dr. Elçin İsgən­dər­zadə, Əli Kərim adına Poeziya Klubunun direktoru İbrahim İl­yaslı və AMEA NİZAMİ adına Ədəbiyyat İnstitutunun kiçik elmi işçisi Gülnar Səmadır.

Oxunma sayı: 370

İşıq saçlım…

Kayrat Duysenov Parman –

şair, bəstəçi, tərcüməçi, esseist, jurnalist və ictimai xadim.

O, 7 yanvar 1964-cü ildə Qazaxıstanın Güney bölgəsində, Kazıqurt elinin Kokibel kəndində doğulub. Şeirləri bir çox dünya ədəbi antolojilərində dərc edilib. Doğma qazax dilində şeir kitabları gün üzü görüb. Qazaxıstanda Dünya Millətləri Yazarlar Birliyinin qurucusu və prezidenti, Qazaxıstan Respublikası Jurnalistlər Birliyinin, Uluslararası Yazıçılar Birliyinin, İtaliyada Dünya Şeir Birliyi və Belçikada IWA BOGDANI Uluslararası Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 2016-cı ildə humanitar elmlər üzrə professor seçilib və BMT-nin medalı ilə təltif edilib, həmçinin Sülh Missiyası elçisi olub. Dr. Kayrat Duysenov Ümumdünya Yazıçılar Birliyinin “Dünya Ədəbi və Mədəni Əməkdaşlığına xidmətlərinə görə” gümüş medalı ilə təltif edilib. 27 noyabr 2017-ci ildə Uluslararası Yazıçılar Birliyinin “İVA BOQDANİ” ödülünə layiq görülüb. Ədibin şeirlərinin bir çoxu ingilis, italyan, ispan, ərəb, vyetnam, çin dillərinə çevrilib.

Oxunma sayı: 365

“Mən hər şeyəm və heç nəyəm”…

RAED ANIS AL-JİShİ

Səudiyyə Ərəbistanının çağdaş şair-tərcüməçisidir. İyova universitetinin fəxri təqaüdünü alır. Bir roman, doqquz cilddə ərəbcə şeirlər, bir cilddə fransızca şeirlər və “Qanayan qağayı: gör, hiss et, uç” adlı ingiliscə şeirlər kitabının müəllifidir. Onun şeirleri bir çox dillərə çevrilib. Yazar kimi fəaliyyətini davam etdirməklə yanaşı, litseydə kimya dərsləri də deyir. O, insan haqlarının müdafiəçisidir, uşaq problemləri və maariflənmə məsələləri üzərində işləyir.

Oxunma sayı: 560

Бесконечная любовь к великому художнику слова

проф. док. Рамиз АСКЕР, Зав. кафедрой Тюркологии БГУ, лауреат международной премии имени Бабура, почетный гражданин города Навои

Как известно, знаменитое произведение гениального Бабура «Бабурнаме»  переведено на многие языки мира. Есть языки, на которые «Бабурнаме» переведено несколько раз. Это обусловлено культурной и художественной необходимостью, так как одно и то же произведение в разных переводах как бы звучит по-разному.  В этом особую роль играет историческое время. Если после первого перевода прошло много времени, произошли определенные изменения в лексике языка и вкусах читателей, то появляется второй перевод. Иногда появление второго перевода зависит от любви переводчика к произведению и его автору. Как раз такое случилось у нас в Азербайджане.

Oxunma sayı: 320